Đà Nẵng từ lâu đã được biết đến là một trong những thành phố sạch…